CONTACTA

[pb_row][pb_column span="span6"][pb_text width_unit="%" enable_dropcap="no" appearing_animation="0" ]

Finques Gomis es crea el 1974 per l'Agent de la Propietat Antonio Gomis Català, que ja comptava amb una experiència de mes de 10 anys, en el sector, des de l'òpera Do Creació a Reus, a les comarques del Tarragonès, el Baix Camp, i Alt camp, havent concentrat darrerament les seves oficines a Tarragona i segueix operant a les seves Zones d'Influència. L'empresa està especialitzada en la comercialització de productes Immobiliaris Propis i aliens.

Finques Gomis a rebre l'ONU Encàrrec i Previ 1 Comercialització, estudia si e l producte es s'adapta, a cada moment, als preus del Mercat, rebutjant les ofertes que no reuneixin aquestes condicions, aconseguint tenir una cartera seleccionada i molt interessant per als nostres clients compradors .

L'Empresa i al igual que la nostra cartera és dinàmica i s'ha anat adaptant, en el transcurs dels anys, a la demanda del Mercat, estant ACTUALMENT ESPECIALITZADA a la compravenda de pisos, xalets, oficines, locals, aparcaments, naus industrials, solars industrials i residencials, etc., i en obra de nova construcció. Disposem també de pisos, locals i naus, en lloguer.

Dades: Antonio Gomis Català
Col·legiat  nº 140

[/pb_text][/pb_column][pb_column span="span6"][pb_image el_title="Image 1" image_file="images/foto-oficina.jpg" image_size="fullsize" link_type="no_link" image_container_style="no-styling" image_alignment="inherit" appearing_animation="slide_from_right" appearing_animation_speed="slow" ][/pb_image][pb_image el_title="Image 2" image_file="images/foto3.jpg" image_size="fullsize" link_type="no_link" image_container_style="no-styling" image_alignment="inherit" appearing_animation="slide_from_right" appearing_animation_speed="slow" ][/pb_image][pb_image el_title="Image 3" image_file="images/3.jpg" image_size="fullsize" link_type="no_link" image_container_style="no-styling" image_alignment="inherit" appearing_animation="slide_from_right" appearing_animation_speed="slow" ][/pb_image][/pb_column][/pb_row]

[pb_row ][pb_column span="span12"][pb_divider el_title="Divider 1" div_border_width="12" div_border_style="solid" div_border_color="#101487" appearing_animation="0" ][/pb_divider][/pb_column][/pb_row]